Ths.Bs Vũ Thị Thúy Lan

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Phụ trách phòng khám
 

Thạc sỹ, bác sỹ Lan nguyên là trưởng khoa hô hấp bệnh viện Saint-Paul;

Bác sỹ nội trú Nhi khóa 10 Đại học Y Hà Nội,

Thực tập sinh Bác sỹ nội trú Nhi tại cộng hòa Pháp 1993 - 1994 và 2003 - 2004;

Giảng viên cao cấp chương trình chăm sóc trẻ bệnh tổng hợp IMCI của Việt Nam, chuyên gia lâm sàng nhi hô hấp và điều trị bệnh hen trẻ em

 

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem