Nguyễn Thị Vân hà

  • 12 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

cán bộ đánh giá phát triển
 

Có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án về chăm sóc sức khỏe trẻ em và đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ, chứng chỉ Tâm lý lâm sàng trẻ em và thanh thiếu niên của Đại học Edinburgh, Anh.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tâm lý Canada và Úc, Nguyễn Thị Vân Hà đã đánh giá gần 600 trẻ về phát triển trí tuệ, nhận thức, ngôn ngữ và vận động, giao tiếp xã hội và thực hiện trị liệu tâm lý cho các trẻ có vấn đề về phát triển.

4 năm làm giảng viên và tư vấn gia đình cách chăm sóc trẻ, đặc biệt trẻ gặp khó khăn trong phát triển.

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem