Nguyễn Đình Tỉnh

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 3 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ chuyên khoa Nhi đào tạo tại Bệnh viện Nhi TƯ. Ngoài ra thường xuyên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về chăm sóc sức khỏe nhi khoa tại bệnh viện Nhi TƯ và Hội nhi khoa Việt Nam.
 

Nơi công tác : Khoa Nhi – Bệnh viện Bắc Thăng Long  (Bệnh viện trực thuộc Sở y tế Hà Nội, hiện bệnh viện ở Đông Anh – Hà Nội).
Số năm kinh nghiệm: 03 năm
 

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem