Tô Quang Định

  • 26 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ Tô Quang Định tu nghiệp phẫu thuật Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Yokohama - Nhật bản. Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Hoàn Mỹ Sài Gòn
 
Bác sĩ Tô Quang Định tu nghiệp phẫu thuật Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Yokohama - Nhật bản. Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Hoàn Mỹ Sài Gòn
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem