Đỗ Văn Khoát

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Trưởng khoa Da liễu - Bệnh viện 198 Bác sĩ tại phòng khám Da liễu Đỗ Văn Khoát
 

 

  • Khoa Da liễu - Bệnh viện 198

  • Phòng khám Da liễu Đỗ Văn Khoát

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem