Trần Thị Xuân Phương

Giới thiệu

 

Nguyên Phó trưởng bộ môn Nội – Đại học Y Hà Nội.

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem