Lê Quang Hòa

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Phó khoa Dịch vụ D3 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa Hà Nội
 

Khoa Dịch vụ D3 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội,

Phòng khám Sản phụ khoa Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem