Trần Thanh Hương

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 

Bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân Trực Thuộc Công ty Cổ Phần Y Tế Thanh Chân

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem