Trần Thị Phúc

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác Sĩ Trần Thị Phúc nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa sản phụ
 

Nguyên trưởng khoa Sản bệnh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bác sĩ tại phòng khám Vietlife

Thầy Thuốc Ưu Tú
 

Danh sách bác sĩ vừa xem