Hồ Mai Hoa

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội. Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Bác sĩ Hồ Mai Hoa. Trung tâm đào tạo phát triển Cộng đồng CTD
 

Bác sĩ tại phòng khám Chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Bác sĩ Hồ Mai Hoa

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem