Phan Thị Thanh Bình

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ, Phan Thị Thanh Bình, chuyên khoa nhi, hiện đang làm việc tại Phòng khám chuyên khoa nhi - Bác sĩ Phan Thị Thanh Bình
 
  • Phòng khám chuyên khoa nhi - Bác sĩ Phan Thị Thanh Bình

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem