Lê Thị Việt Hoa

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ, Lê Thị Việt Hoa, chuyên khoa nhi, làm việc tại phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Lê Thị Việt Hoa
 

Bác sĩ tại Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Bác Sĩ Lê Thị Việt Hoa

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem