Tạ Đình Việt

Giới thiệu

Bác sĩ, Tạ Đình Việt, chuyên khoa đa khoa, làm việc tại phòng khám đa khoa trực thuộc Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Cường Hà Nội
 

Phòng khám đa khoa phú cường trực thuộc công ty tnhh đàu tư Phú Cường Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem