Nguyễn Thị Phương Dung

  • 36 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

Trường khoa khám bệnh viện Sản Trung Ương

Bác sĩ tại Phòng khám sản phụ khoa Hùng Vĩ

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem