Nguyễn Sỹ Khang

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 1976 tại Đại học Y Hà Nội., Nguyên trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện E Trung ương
 

 

Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện E Trung ương

Phòng khám Răng Khang 45 Tô Hiệu

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem