Nguyễn Quang Đức

  • 12 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

2005
Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội
2012 Tốt nghiệp cao học ĐH Y Hà Nội
2006 - 2007 Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây
2007 - 2012 Bệnh viện Lão Khoa TW
2012 - 2014 Bệnh viện E
2014 - nay Bệnh viện Vinmec

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem