Collin Jean – Louis Phillipe

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 30 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Chuyên khoa: Nhi Khoa , Tiết Niệu Sơ Sinh Quốc tịch: Pháp Ngôn ngữ: Anh, Pháp Giới tính: Nam
 

1974    
Cử nhân Chuyên ngành Nhi Khoa, ĐH Angers, Pháp
     
Cử nhân Y Khoa, ĐH Angers, Pháp
1976    
Cử nhân chuyên ngành Nhi Sơ Sinh, ĐH Angers, Pháp
1978 - 2002    
Trưởng khoa Tiết Niệu Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Cholet (800 giường), Pháp
1985    
Cử nhân chuyên ngành Thống Kê Sinh Học Và Y Học, ĐH Curie, Paris
1988    
Cử nhân chuyên ngành Quản Lý Y Tế, ĐH Paris
     
Cử nhân chuyên ngành Kháng Sinh Học, ĐH Nantes, Pháp
1991    
Cử nhân chuyên ngành Thẩm Định Y Tế , ĐH Descartes, Paris
2002    
Cử nhân chuyên ngành Cấy Ghép Mô, ĐH Lyon, Pháp
2003 - 2008    
Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Saumur (500 giường), Pháp
2009 - 1/2015      
Khoa Nhi, Bệnh viện Việt- Pháp
7/2015 - nay    
Khoa Nhi, Family Medical Practice Hà Nội

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem