Lê Thu Trang

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Thanh Nhàn Bác sĩ tại Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm trực thuộc công ty cổ phần công nghệ Vip Lab viêt nam
 

Bác sĩ tại Phòng Khám Chuyên Khoa Xét Nghiệm Trực Thuộc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vip Lab Việt Nam

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem