Nguyễn Minh Hải

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ Hải Được đào tạo sau đại học tại Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y và làm việc tại Viện Quân Y 103, Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 Được tu nghiệp tại Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.. Thành viên Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hà nội và Hồ Chí Minh
 
  • Bác sĩ tại Thẩm mỹ Sao Mai  
  • Bác sĩ tại Viện Quân Y 103
  • Bác sĩ tại Bệnh viện Trung Ương Quân đội 10
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem