Trần Quốc Hùng

  • 0 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Giám đốc Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198 Bác sĩ tại Chuyên khoa Ung bướu - Phẫu thuật tạo hình - Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198 Bác sĩ tại Chuyên khoa Laser thẩm mỹ - Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198 Bác sỹ Phẫu thuật thẩm mỹ chính tại Thẩm mỹ viện Green Tara
 
  • Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198

  • Chuyên khoa Ung bướu - Phẫu thuật tạo hình - Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198

  • Chuyên khoa Laser thẩm mỹ - Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện 198

  • Thẩm mỹ viện Green Tara

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem