Nguyễn Hữu Ngọc

  • 13 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Từ 2007 đến nay: công tác tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy
 
Từ 2007 đến nay: công tác tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy
 

Danh sách bác sĩ vừa xem