Nguyễn Thị Cẩm Huệ

  • 25 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

Đào tạo
– 1993: Tốt nghiệp ĐH Y.
– 1995: Hoàn thành chứng chỉ Bác sĩ định hướng chuyên khoa Sản Phụ khoa.

Kinh nghiệm
– 1993 – 2008: Bác sĩ tại Y tế cơ quan Ky đồng Quận 3 Tp HCM.
– 2008 – 3/2016: Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Cộng Hòa.
– 2016 đến nay: Bác sĩ chuyên khoa Phụ Khoa tại Phòng khám ĐKQT Monaco Healthcare.

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem