Cao Quang Minh

  • 28 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

Đào tạo
– 1990 – 1995: Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh tại ĐHYD Tp.HCM.
Kinh nghiệm
– 1995 – 2002: Bác sĩ điều trị Nội Tổng Quát và Ngoại Chấn Thương tại BV Điều Dưỡng Q8.
– 2002 – 02/2016: Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh tại BV Phục Hồi Chức Năng Q8.

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem