Trần Thị Thanh Nho

  • 35 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác Sĩ Nho đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa da liễu.
 
  • Bác sĩ tại Bệnh Viện Tạo hình ASEAN
  • Bác sĩ tại Bệnh Viện Hữu nghị
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem