Nguyễn Thị Hồng Minh

  • Chuyên khoa: Nhi
  • 7 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh hiện đang là Giảng viên bộ môn Nhi Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
 

- Giảng viên bộ môn Nhi Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

- Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội chuyên ngành Bác sĩ Y Học Cổ Truyền Năm 2011

- Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Học Cổ Truyền Năm 2015

Nhi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem