Lê Thị Bích Hồng

  • 11 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Khám chữa bệnh da liễu
 
Học vấn: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Đại Học Y Thái Bình
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem