Lê Thị Lan

  • 13 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Khám các bệnh da liễu
 
Nơi công tác: Phòng khám da liễu Hồng Đức
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem