Đào Thị Ngân

  • 8 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 
  • Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Bác sĩ tại phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Bác sĩ Đào Thị Ngân
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem