Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng không xác định khác)

Unspecified diabetes mellitus (With unspecified complications)

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ