Bệnh bụi phổi của công nhân ngành than

Coalworker pneumoconsiosis

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ