Bệnh bụi phổi do bột talc

Pneumoconiosis due to talc dust

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ