Áp xe phổi có viêm phổi

Abscess of lung with pneumonia

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ