Viêm vùng chậu nữ, không đặc hiệu

Female pelvic inflammatory disease, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ