Sa tử cung âm đạo, không đặc hiệu

Uterovaginal prolapse, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ