Rò âm đạo vào ruột non

Fistula of vagina to small intestine

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ