Bất thường khác trong thụ thai, chưa xác định

Abnormal product of conception, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ