Bầm tím da đầu do chấn thương khi sinh

Bruising of scalp due to birth injury

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ