Ăn mòn tại thực quản

Corrosion of oesophagus

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ