Ăn mòn tổn thương 10-19% bề mặt cơ thể

Corrosions involving 10-19% of body surface

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ