Ăn mòn tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể

Corrosions involving 30-39% of body surface

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ