Ăn mòn tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể

Corrosions involving 60-69% of body surface

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ