EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Công bố thông tin về việc Ecomedic thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần giải pháp y tế thông minh Ecomedic thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4 do có sự thay đổi về sở hữu của cổ đông như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bình luận