Bệnh bại liệt cấp, thể liệt, do virus hoang dại, ngoại lai

Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, imported

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ