Bệnh nấm da có thương tổn màu đen

Tinea nigra

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ