Bệnh do sán echinococcus ở gan, không đặc hiệu

Echinococcosis, unspecified, of liver

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ