Bệnh angiostrongylus do Parastrongylus costaricensis

Mixed intestinal helminthiases

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ