Bệnh chấy rận do Pediculus humanus capitis

Pediculosis due to Pediculus humanus capitis

 


ecomedic - he sinh thai y te - hoi bac si mien phi - nguyen nhan

bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp và qua đồ vật (lược, mũ). Hay gặp ở học sinh, chủ yếu có ở da đầu nhưng cũng có thể thấy ở lông mày, lông mi và râu.

ecomedic - he sinh thai y te - hoi bac si mien phi - phong ngua

- Các biện pháp phòng chống chấy, rận:
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, gội đầu thường xuyên.
- Giặt và thay quần áo thường xuyên.
- Sử dụng màn tẩm hóa chất pyrethroid.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với người bị chấy rận

ecomedic - he sinh thai y te - hoi bac si mien phi- huong dieu tri

Bôi tại chỗ thuốc có lindan 1% hay các pyrethrin (xem thuốc chống chấy rận)

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ