Bướu giáp (địa phương) do thiếu iod, không đặc hiệu

Iodine-deficiency-related (endemic) goitre, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ