Bướu giáp đa nhân -không độc

Nontoxic multinodular goitre

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ