Bệnh mạn tính của amyđan và V.A, không đặc hiệu

Chronic disease of tonsils and adenoids, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ